Tuesday, August 4, 2015
Posted by mautauka

DESTAR, TANJAK, TENGKOLOK

DESTAR - Panggilan UMUM bagi semua jenis Hiasan Kepala.

TANJAK - Hiasan kepala yang mempunyai tiga syarat iaitu TAPAK, SIMPULAN, dan KARANGAN.

TENGKOLOK - Hiasan kepala yang biasanya hanya ada KARANGAN, tetapi tidak menggunakan  TAPAK atau SIMPULAN yang diiktiraf untuk melayakkannya dipanggil TANJAK.

wallahu a'lam.

0 comments:

Post a Comment